Компактен лифтДака Лифт Груп

Друштво за производство, промет и застапништво за лифтови ДАКАЛИФТ ГРУП Доо Увоз Извоз Скопје.

Се наоѓаме во центарот на градот на ул.Партизанска бр.4 , 1000 Скопје, Македонија

Основачи на фирмата:

Илиевски Стоилко , e-mail: stoilko@dakaliftgrup.com.mk

Илиевски Дејан  , e-mail: dejan@dakaliftgrup.com.mk

Кон.тел.: +381 2 3213-411

                +381 2 3226-534

 


Нарачки и коментари


 
E-mail:
Порака:
Прати


 
Изградено со EasyWEB™ - Copyrights 2002 MTnet